ایده پردازی

ایده پردازی در واقع اولین مرحله کار مهندسین لایف برد سازه به شمار می‌آید. پس از مرحله نیازسنجی (که توسط مهندسین متخصص صورت می‌گیرد.) اعضای تیم اولین طرح‌های طوفان فکری خود را با مخاطبان به اشتراک می‌گذارند. سپس تا رسیدن به یک نقطه نظر واحد، جلسات تعاملی را ادامه می‌دهند تا زمانی که با تلفیق نیاز مشتریان و پیشنهادات کارآمد گروه طراحی، یک «ایده» مورد قبول جمع واقع شود.