ساختمان خردمند

مساحت سازه: ۲۶۰۰ متر
تعداد طبقات: ۸ طبقه
دسته بندی پروژه: اداری
مکان اجرای پروژه: تهران-ایران

ساختمان خردمند که واقع در خیابان کریم‌خان تهران واقع شده است در حال ساخت است. این ساختمان دارای ۸ طبقه اداری خواهد بود.

بخش‌های مختلف

این ساختمان که نبش خیابان خردمند، کریم‌خان تهران واقع شده است، دارای ۶ طبقه اداری و سالن جلسات، همچنین ۲ طبقه پارکینگ خواهد بود.