خدمات ما

ساخت و اجرا

ساخت و ساز به عنوان اولین تلاش بشر در قالب مهیا کردن سر پناه برای خود، برای نجات خود از انواع بلایا، اتفاقات و…. همواره و در طول تاریخ به عنوان یک فعالیت مهم در سراسر دنیا مطرح بوده و هست؛ با گذر زمان و با پدید آمدن و تولید مصالح خاص و مختلف سبک و سیاق ساختمان سازی نیز تغییر کرده است.

بیشتر ...

معماری

یک سیستم خوب معماری دارای یکپارچگی مفهموم در میان طرح های خود است. برای ایجاد این یکپارچگی هر معمار حرفه ای مجهز به مجموعه ای از قوانین طراحی است که این قوانین بعنوان کمک در کاهش پیچیدگی و همچنین راهنمایی در طراحی دقیق و مهندسی مورد تآیید سیستم مورد استفاده  قرار گیرد.

بیشتر ...

ایده پردازی

همواره معماری به عنوان یک حرفه و هنر و علم مطرح بوده است؛ تلفیق این دانش با هنر امروز بسیار پیچیده تر و متنوع تر شده است تا آنجا که باید معماری را به صورت طیفی تعریف کرد که با بخش های مختلفی به غیر از ذات خود طراحی، از پیش از طراحی داخلی گرفته تا ساخت و اجرا در ارتباط است.

بیشتر ...

طراحی داخلی

طراحی داخلی، تجلی ارتباط انسان با جهان بیرونی است. بر خلاف معماری که با مسائلی در مقیاس های بزرگ شهری در ارتباط است، تخصص معماری داخلی در مقیاس انسانی و در ارتباط با فضاهای عمومی و شخصی است. معماران داخلی در شرکت لایف برد سازه علاوه بر داشتن دانش کافی در زمینه ی معماری می‌پردازند.

بیشتر ...